Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
 
Βρίσκεστε εδώ: Διαφημιστικά Σπότ
 
Slideshow παρουσιάση της σχολής Belle Hellene

 
Τηλεοπτικό σπότ Ηρακλείου

 
Ραδιαφωνικό σπότ Νο1

 
Ραδιαφωνικό σπότ Νο2

 
Ραδιαφωνικό σπότ Νο3